IKC Jan Ligthart

IKC Jan Ligthart is een Integraal Kindcentrum in Babberspolder met opvang en onderwijs voor 0-13 jarigen.
Het IKC bestaat uit een Jong Kindcentrum (Plein Emaus) voor 0-6 jarigen en uit een locatie voor de kinderen van 7-13 jaar (de Groene Draad).
De vier pijlers van IKC Jan Ligthart zijn Wetenschap & Techniek, Burgerschap en maatschappij, Kunst & Cultuur en Sport & Spel. We werken vanuit het principe van de Vreedzame school. We hebben een sport- BSO Buutvrij, voor wie van buitenspelen houdt!

Op IKC Jan Ligthart is er voor uw kind:

  • onderwijs
  • hele dagopvang
  • peuteropvang
  • buitenschoolse opvang

Contact

Locatie Plein Emaus (tevens postadres)
Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
010 – 434 70 07

Locatie De Groene Draad
Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
010 – 234 24 27

 

Documenten

IKC Jan Ligthart

Hele dagopvang

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang

BSO de Groene Draad