Privacy

Privacy bij Wijzer

Voor Wijzer is het waarborgen van privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Wijzer spant zich in voor bescherming en correct gebruik van de persoonsgegevens, zoals naam, adres en beeldmateriaal.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

Heb je een vraag of klacht over de werkwijze van Wijzer bij de behandeling of verwerking van de persoonsgegevens? Dan kun je hiervoor terecht bij de locatie van jouw kind of bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

Martin de Goffau
martin@privacyopschool.nl
0172 – 78 50 75
06 30 56 80 22

FG registratienummers

Onderwijs: FG007521
BNOV: FG007522
Opvang: FG007523

Formulieren

Datalek melden

Zijn er persoonsgegevens zijn gelekt, of heb je dit vermoeden? We stellen het op prijs dat je dit meldt, via het formulier Melding datalek.

Beeldbank 2024

Je kunt altijd terugkomen op jouw eerder gegeven toestemming. Via het formulier Toestemming beeldmateriaal kun je je toestemmingen intrekken of geven voor het gebruik van gemaakt beeldmateriaal door Wijzer en onze locaties.

Documenten