Medezeggenschap

Drie adviesorganen

Wijzer in Opvang en Onderwijs heeft drie medezeggenschapsorganen met leden die de organisatie adviseren. In de toekomst gaan we toewerken naar een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (Onderwijs)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Wijzer. Zij zijn gesprekspartners voor het bestuur, bespreken ontwikkelingen van Wijzer en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid en geven advies.

Op de locaties zijn er medezeggenschapsraden. Zij adviseren de directeuren.

Centrale Oudercommissie (Opvang – ouders)

De Centrale Oudercommissie van de opvang bestaat alleen uit ouders. Zij zijn een afvaardiging van de Lokale Oudercommissie (LOC). Deze groep geeft advies over:

 • Kwaliteit en pedagogiek
 • Spel en ontwikkeling
 • Veiligheid en gezondheid
 • Voeding
 • Openingstijden en locaties
 • Wijzigingen van de prijs

De Centrale Oudercommissie komt 4 keer per jaar samen. Zij praten dan met het College van Bestuur over alles wat met Wijzer te maken heeft en de invloeden daarvan op ouders en kinderen.

Op de locaties zijn er Lokale Oudercommissies. Zij adviseren de IKC- directeuren.

Ondernemingsraad (Opvang – personeel)

Het personeel van Wijzer heeft een eigen ondernemingsraad. Personeel van de opvang zit in de ondernemingsraad. Minimaal 4 keer per jaar komen de Ondernemingraad bij elkaar. Ze vergaderen meestal samen met de COC. Zij praten over alle ontwikkelingen bij Wijzer. Zij adviseren het bestuur over het beleid.

Vertegenwoordiging

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitten:

Mark van Lier, voorzitter (ouder IKC Jan Ligthart)
Pablo van der Valk, vice voorzitter (leerkracht Ericaschool)
Susanne Boeckx, secretaris (ouder IKC Startpunt)
Eli van Toledo  (ouder Jenaplanschool)
Bianca Schoof (intern begeleider IKC de Wereldwijzer)
Kelly Jansen (leerkracht IKC Jan Ligthart)
Mirjam van Aalst (leerkracht IKC de Westhoek)

Zij zijn bereikbaar via gmr@wijzer.nl

In de Centrale Oudercommisie zitten:

 • Harmen Mooibroek (ouder KDV )
 • Maartje Lamers (ouder BSO )
 • Christianne Kats (ouder KDV- PO – BSO )
 • Linda Arkenbout (ouder KDV)

Zij zijn bereikbaar via coc@wijzer.nu

In de Ondernemingsraad zitten:

 • Danielle Hofman (IKC Startpunt en IKC Panta rhei)
 • Carolien Burgerhout (bestuurskantoor, Planning en Plaatsing)
 • Manoeska Vink (IKC Jan Ligthart)
 • Mirella Rietdijk (KC de Vloot)
 • Linda van Zoest (IKC de Westhoek)

Zij zijn bereikbaar via ondernemingsraad@wijzer.nu

Lopende het jaar worden van de GMR de notulen geplaatst. Na het plaatsen van het jaarverslag zijn deze alleen nog op te vragen bij de GMR. Bij de COC en OR worden actie- en besluitenlijsten gemaakt, welke tussentijds op te vragen zijn. Jaarlijks wordt een jaarverslag op de site geplaatst.