Klachtenregeling

Opvang en onderwijs naar volle tevredenheid

Vanzelfsprekend doen we er alles aan de opvang en het onderwijs voor kinderen naar volle tevredenheid van ouders en kinderen in te richten en klachten te voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat u over iets ontevreden bent op de peuteropvang, de school of het kindcentrum. Aarzel dan niet om dat kenbaar te maken, in eerste instantie aan ons.

Wij vragen u om uw verbeterpunt of klacht te bespreken met de leerkracht, de pedagogisch medewerker of de leidinggevende van de locatie. Of aan de medewerker met wie u op het bestuurskantoor contact heeft gehad.

Komt u er samen niet uit en als u vindt dat aan uw klacht niet voldoende is tegemoet gekomen, kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. Van uw opmerking kunnen we wellicht leren en het houdt ons scherp. Daar worden we wijzer van.

Wijzer in Opvang

Bent u een ouder van een kind op een van onze opvanglocaties en heeft u een klacht? Klikt u op het plaatje voor de route en de contactgegevens. Wij staan u graag te woord.

Indien een gesprek met de pedagogisch medewerker, leidinggevende of het College van Bestuur, zoals omschreven in het Klachtenregeling Wijzer in Opvang niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Wijzer in Onderwijs

Bent u een ouder van een kind op een van onze onderwijslocaties en heeft u een klacht? Klikt u op het plaatje voor de route en de contactgegevens. Wij staan u graag te woord.

U heeft mogelijkheden zich tussentijds te wenden tot de interne contactpersoon van de locatie of de externe vertrouwenspersoon. Indien een gesprek met de leerkracht, leidinggevende of het College van Bestuur, zoals omschreven in de Klachtenregeling Wijzer in Onderwijs niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.