Klachtenregeling

Opvang en onderwijs naar volle tevredenheid

Vanzelfsprekend doen we er alles aan de opvang* en het onderwijs voor kinderen naar volle tevredenheid van ouders en kinderen in te richten en klachten te voorkomen.

Desondanks kan het gebeuren, dat je toch ontevreden bent over iets op de peuteropvang, de school of het kindcentrum. Aarzel dan niet om dat direct aan ons kenbaar te maken.

Wij vragen je om je verbeterpunt of klacht te bespreken met de leerkracht, pedagogisch medewerker of leidinggevende van de locatie. Dit kan ook met de medewerker met wie jij op het bestuurskantoor contact hebt gehad.

Als je er samen niet uitkomt en/of als je vindt dat aan jouw klacht niet voldoende is tegemoet gekomen, kun je je wenden tot het college van bestuur. Van jouw opmerking kunnen we wellicht leren en dat houdt ons scherp.

* Onder opvang verstaan we: kinderdagverblijf, peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Opvang

Ben je een ouder of verzorger van een kind op een van onze opvanglocaties en heb je een klacht? Klik dan op het plaatje voor de juiste route en de contactgegevens. Wij staan je graag te woord.

Diagram klachten-procedure opvang - Wijzer IKC Vlaardingen Maassluis

Indien een gesprek met de pedagogisch medewerker, leidinggevende of het college van bestuur, zoals omschreven in het Klachtenregeling Wijzer in Opvang niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt, kun je je wenden tot de Geschillencommissie.

Onderwijs

Ben je een ouder of verzorger van een kind op een van onze onderwijslocaties en heb je een klacht? Klik dan op het plaatje voor de route en de contactgegevens. Wij staan je graag te woord.

Diagram klachten-procedure onderwijs - Wijzer IKC Vlaardingen Maassluis

Je hebt mogelijkheden om je tussentijds te wenden tot de interne vertrouwenspersoon van de locatie of de externe vertrouwenspersoon. Indien een gesprek met de leerkracht, leidinggevende of het college van bestuur, zoals omschreven in de Klachtenregeling Wijzer in Onderwijs niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt, kun je je wenden tot de Geschillencommissie.