Specialistisch onderwijs

Nieuwkomersonderwijs: je voelt je thuis

Jij bent met jouw kind nieuw in Nederland komen wonen. Dan wil je dat jouw kind zo snel mogelijk goed Nederlands leert. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die korter dan 3 jaar in Nederland wonen, is er daarom een speciaal project.

In dit project wordt veel aandacht besteed aan het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Bovendien wennen de kinderen zo aan de Nederlandse schoolsituatie. Op deze manier heeft jouw kind meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen.

Onderwijs voor nieuwkomers vind je op De Globe in Vlaardingen. De meeste kinderen krijgen 1 of 1,5 jaar les. We leren ze niet alleen Nederlands. De kinderen krijgen ook les in rekenen, gymnastiek, muziek, drama en allerlei andere vakken.

Oudere kinderen blijven vaak langer bij ons, omdat zij het Nederlands beter moeten beheersen om naar een andere school te kunnen gaan.

Onderwijs aan Oekraïense kinderen

School De Vriendschap in Vlaardingen biedt Oekraïense kinderen een veilige en stimulerende omgeving. Hier krijgen ze les in de Nederlandse taal, cultuur, rekenen, gymnastiek en allerlei andere vakken.

De eigen Oekraïense cultuur en achtergrond krijgen ook veel aandacht binnen het onderwijs.

Op De Vriendschap bieden we de kinderen goed onderwijs met aandacht voor trauma’s. We begeleiden ze zorgvuldig en zorgen voor plezier in het leren. De kinderen hebben voldoende kennis om over te stappen naar het vervolgonderwijs, als dat straks zover is.