Bestuur

Organisatie

Wijzer in opvang en onderwijs wordt geleid door een (eenhoofdig) College van Bestuur. Zij beslist uiteindelijk over wat er gebeurt in de organisatie. Maar we vinden het fijn als medewerkers meedenken en ideeën geven over hoe het beter kan. Ontwikkelen doen we samen en met behulp van onze Strategische piramide.

Jan Veenker is de voorzitter van het College van Bestuur. Hij is ook de bestuurder van de Stichting ter bevordering van het Bijzonder Neutraal Onderwijs in Vlaardingen en Wijzer Facilitair.

Raad van Toezicht

Wijzer werkt met het Raad van Toezichtmodel. Dat betekent dat het College van Bestuur de eindverantwoordelijke is voor beslissingen binnen de organisatie. De Raad van Toezicht controleert de beslissingen die het College van Bestuur maakt. Deze personen zitten in de Raad van Toezicht:

 • Arina Kruithof, voorzitter
 • Karen Hauber, vice voorzitter
 • Remco Bouter, lid
 • Jacob Boskma, lid
 • Niko Persoon, lid

Bestuurskantoor

De medewerkers van het bestuurskantoor helpen op de verschillende locaties van Wijzer en het College van Bestuur.
Daar zijn de volgende afdelingen voor:

 • Secretariaat
 • Financiën en bedrijfsvoering
 • Planning en plaatsing
 • Personeel en organisatie
 • Kwaliteit en beleid
 • Huisvesting en facilitaire zaken

Het bestuurskantoor is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. In de schoolvakanties zijn er aangepaste openingstijden.