Bestuur

Organisatie

Wijzer wordt geleid door een (eenhoofdig) college van bestuur. Zij beslist uiteindelijk over wat er gebeurt in de organisatie. Maar we vinden het fijn als medewerkers meedenken en ideeën geven over hoe het beter kan. Ontwikkelen doen we samen.

Jan Veenker is de voorzitter van het college van bestuur. Hij is ook de bestuurder van de Stichting ter bevordering van het Bijzonder Neutraal Onderwijs in Vlaardingen en Wijzer Facilitair.

 

Jan Veenker, voorzitter van het college van bestuur van IKC Wijzer in Vlaardingen en Maassluis

 

Organogram Wijzer IKC's voor opvang en onderwijs in Vlaardingen en Maassluis

 

Raad van toezicht

Wijzer werkt met het raad van toezicht-model. Dat betekent dat het college van bestuur de eindverantwoordelijke is voor beslissingen binnen de organisatie. De raad van toezicht controleert de beslissingen die het college van bestuur maakt.

Samenstelling raad van toezicht

 • Arina Kruithof, voorzitter
 • Karen Hauber, vice voorzitter
 • Remco Bouter, lid
 • Jacob Boskma, lid
 • Niko Persoon, lid

Bestuurskantoor

De medewerkers van het bestuurskantoor ondersteunen het bestuur en de directies van de locaties bij het realiseren van onze ambities, verdeeld over: 

 • Beleid en Advies
 • Bedrijfsvoering

Onze medewerkers zijn werkzaam op het gebied van:

 • Financiën
 • HRM
 • Kwaliteit en beleid 
 • ICT 
 • Communicatie
 • Secretariaat
 • Huisvesting en facilitaire zaken

Het bestuurskantoor is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 16:30 uur. In de schoolvakanties zijn er aangepaste tijden.