Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit van onze opvang en onderwijs

Ouders willen zeker weten dat hun kinderen veilig zijn bij ons. Dat vinden wij ook belangrijk. Om dat zeker te weten controleren de onderwijsinspectie, de gemeente, brandweer en GGD onze locaties. Dat vinden we fijn. Zo weten wij zeker dat wij het goed doen. De manier waarop we de kwaliteit van ons onderwijs en opvang beschermen, staat beschreven in het pedagogisch plan. Dat is volgens de regels van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Hierin vertellen wij hoe we met kinderen om gaan, welke normen en waarden we ze willen leren en wat ons idee van opvoeden is.

Intern wordt de kwaliteit steeds goed gemeten en besproken. We stellen doelen met de directeuren en begeleiden dit het hele jaar door. Zo werken wij steeds aan kwaliteitsverbetering. We willen steeds wijzer worden.

Kwaliteit van de Opvang

Alle locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang van Wijzer in Opvang staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Dat betekent dat we voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Omdat wij in het Landelijk Register Kinderopvang staan, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. De LRK- linkjes van de verschillende locaties staan bij het overzichtspagina van alle locaties. De GGD voert jaarlijks inspecties uit op onze locaties. Dat doen zij in opdracht van de gemeente. De inhoud van de GGD-inspectierapporten van alle locaties kun je per locatie bekijken via de website van het LRK.

De kwaliteit van de opvang is beschreven in het kwaliteitshandboek.

Kwaliteit van het Onderwijs

De onderwijslocaties worden elke 4 jaar door de Inspectie van het Onderwijs bezocht. Dan controleren en beoordelen zij het bestuur, hoe zij zicht houden op de kwaliteit. De Inspectie stelt eisen, maar uiteraard stellen wij zelf ook jaarlijks onze doelen. Het bestuur  spreekt daar meerdere malen per jaar over met de directeur.

De rapporten van de locaties staan op de site van de Onderwijsinspectie. De rapportage van Wijzer en de rapportage van de losse stichting BNOV (Jenaplanschool) staan bij de Downloads.

De veiligste omgeving

Het werken met kinderen is een belangrijke taak. We letten altijd op en werken geconcentreerd. Al onze locaties voldoen aan strenge regels en ieder jaar wordt er een ‘Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid’ gedaan. Dan wordt er gecontroleerd of alles goed gaat bij Wijzer. Problemen die er zijn lossen we meteen op.

In een veilige omgeving opgroeien betekent risico’s zo klein mogelijk maken. Hoe we dat doen, hebben we omschreven in ons veiligheidsbeleid.

Meldcode

Bij Wijzer werken we met de meldcode. Dat betekent dat onze medewerkers het kunnen melden als zij denken dat er problemen thuis zijn. Daar willen we snel bij helpen voor een oplossing.

Betrokkenheidsonderzoeken

Elke 2 jaar onderzoeken we de betrokkenheid en tevredenheid van de kinderen, de ouders en de medewerkers. Deze worden vergeleken. We vieren dan wat goed gaat en zetten eventuele ontwikkelpunten in een verbeterplan. Sociale veiligheid van kinderen vinden we heel belangrijk. Deze wordt vanaf groep 5 jaarlijks gemeten en per half jaar gevolgd op de locaties door middel van observatielijsten.