Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit van onze opvang en onderwijs

Ouders willen zeker weten dat hun kinderen veilig zijn bij ons. Dat vinden wij ook belangrijk. Om dat zeker te weten, controleren onderwijsinspectie, gemeente, brandweer en GGD regelmatig onze locaties. Dat vinden we fijn, want zo weten wij zeker dat wij het goed doen.

De manier waarop we de kwaliteit van ons onderwijs en opvang beschermen, staat beschreven in het pedagogisch plan. Dat is volgens de regels van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Hierin vertellen wij hoe we met kinderen om gaan, welke normen en waarden we ze willen leren en wat ons idee van opvoeden is.

Intern wordt de kwaliteit ook steeds goed gemeten en besproken. Wijzer stelt doelen met de directeuren en begeleidt dit het hele jaar door. Zo werken wij continu aan kwaliteitsverbetering.

Kwaliteit van de opvang

Alle locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang van Wijzer staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

De GGD voert jaarlijks inspecties uit op onze locaties. Dat doen zij in opdracht van de gemeente. De inhoud van de GGD-inspectierapporten van alle locaties kun je per locatie bekijken via de website van het LRK.

De kwaliteit van de opvang is beschreven in het kwaliteitshandboek.

Kinderopvangtoeslag

Omdat wij in het Landelijk Register Kinderopvang staan, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. De LRK-linkjes van de verschillende locaties staan bij de overzichtspagina van alle locaties.

Kwaliteit van het onderwijs

Elke 4 jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs het bestuur. Zij controleren en beoordelen het bestuur op hoe zij zicht houden op de kwaliteit. Dit toetsen ze in de praktijk door een aantal locaties te bezoeken.

De Inspectie stelt eisen, maar uiteraard stellen wij zelf ook jaarlijks onze doelen. Het bestuur spreekt meerdere malen per jaar daarover met de directeur.

De rapporten van de locaties staan op de website van de Onderwijsinspectie. De rapportage van Wijzer en de rapportage van de aparte stichting BNOV (Jenaplanschool) staan ook bij de Downloads.

Een veilige omgeving

Het werken met kinderen is een belangrijke taak. We letten altijd op en werken geconcentreerd. Al onze locaties voldoen aan strenge veiligheidsregels.

In een veilige omgeving opgroeien, betekent ook risico’s zo klein mogelijk maken. Problemen die er zijn, lossen we daarom meteen op. Hoe we dat doen, hebben we omschreven in ons veiligheidsbeleid.

Daarnaast wordt ieder jaar een ‘Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid’ door de GGD gedaan in het kader van haar toezicht op de opvang. Er wordt dan gecontroleerd of alles goed gaat bij Wijzer.

Meldcode

Bij Wijzer werken we met de Meldcode. Dat betekent dat als onze medewerkers denken dat er problemen thuis zijn, zij dit kunnen melden. Bij zo’n situatie willen we uiteraard helpen, zodat er snel een passende oplossing komt.

Betrokkenheidsonderzoeken

Elke 2 jaar onderzoeken we de betrokkenheid en tevredenheid van de kinderen, de ouders en de medewerkers. Deze worden vergeleken. We vieren dan wat goed gaat en zetten eventuele ontwikkelpunten om in een verbeterplan.

Sociale veiligheid van kinderen vinden we ook heel belangrijk. Deze wordt vanaf groep 5 jaarlijks gemeten en door middel van observatielijsten per half jaar op de locaties zelf gevolgd.