Opvang tarieven en beleid

 

Heldere tarieven

Wijzer in Opvang streeft ernaar gunstige tarieven aan te bieden gerelateerd aan de kwaliteit van onze opvang. Onze opvangpakketten, tarieven per uur en plaatsingsvoorwaarden vind je hieronder als download.

Het rekeningnummer van onze bank: NL35RABO0340354771 (IBAN)

 

Kosten berekening

Ouders sluiten zelf een overeenkomst af met Wijzer in Opvang. Daarin staat welke dienst wij gaan verlenen en wat u daarvoor moet betalen. De ouders die gebruik maken van de kinderdagverblijven en de opvang voor- en na schooltijd (BSO) hoeven overigens niet zelf alles te betalen. Dit geldt vanaf januari 2016 ook voor de peuterspeelzalen in Vlaardingen.

De overheid betaalt mee. De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de situatie waarin je verkeert. Het inkomen speelt een (belangrijke) rol, maar ook de gezinssamenstelling. De ouders/verzorgers moeten de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen via de belastingdienst. Wil je weten of je recht hebt op kinderopvangtoeslag: je leest het hier.

 

Kinderopvangtoeslag

Via de rekenmodule van de belastingdienst kun je een proefberekening maken. Je kunt zo zelf uitrekenen wat uw netto kinderopvangkosten zullen zijn en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Hier vind je ook informatie hoe je toeslag kunt aanvragen.

 

Beleid