Onze ambities voor 2019-2023

'Steeds Wijzer'

Met het Strategisch document biedt het College van Bestuur koers en kaders voor de ontwikkeling van Wijzer, waarbij de diversiteit van de verschillende locaties kan blijven bestaan. Ook geeft het koers en kaders voor de ondersteunende processen. Locaties maken hun vierjarenplannen, die op hun beurt weer kaders vormen voor de jaarplannen.

We beschrijven in dit document de invloeden die er zijn, namelijk vanuit de evaluatie van de vorige strategische documenten en de landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen. We beschrijven onze identiteit, onze herkenbaarheid vanuit de kernwaarden.

En we zetten de maatschappij centraal. We oriënteren ons op wat de omgeving straks van jouw kind gaat vragen. Nieuwe banen vragen andere vaardigheden.  En daar passen wij ons aanbod voortdurend op aan.

In drie thema’s werken we komende jaren aan onze koers ‘Steeds Wijzer’:

1. Een krachtige leer en ontwikkel-omgeving

Onze ambitie
We stimuleren het leren en ontwikkelen in alle ruimtes in en om de locaties. We bieden een omgeving die uitnodigt tot ontdekkend en onderzoekend leren. We maken verbinding met de maatschappij en durven te vernieuwen.

2. Openbaar en democratisch gedachtegoed

Onze ambitie
We zijn trots op ons openbare karakter en laten mensen hier graag de waarde van zien en ervaren. Met unieke, persoonlijke verhalen maken we indruk en zetten we onze stichting en locaties op de kaart.

3. Samenhang in voorzieningen en aanbod van 0 tot 20 jaar

Onze ambitie
We hebben een bijzonder compleet aanbod: van wieg tot maatschappij. We verbinden de wijk aan onze locaties en zorgen voor een actieve, inspirerende leer- en leefomgeving.

Jaarlijks verscherpen we wat onze visie is op deze drie thema’s en presenteren we in jaarverslagen wat we al hebben bereikt.

Lees hier ons strategisch document 2019-2023: Steeds Wijzer