Aanbod

Integraal Kindcentrum: samen sterk

Wijzer combineert de krachten van opvang en onderwijs in de Integrale Kindcentra. In onze centra in Maassluis en Vlaardingen bieden we opvang en basisonderwijs aan. Bij opvang kun je denken aan het kinderdagverblijf, de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) en de buitenschoolse opvang.

Om onze krachten effectief in te zetten, werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten veel samen. Zij zijn experts als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Samen met jou zorgen we ervoor dat jouw kind op een veilige en fijne manier bij ons opgroeit.

Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bij ons terecht. Naast speciaal (basis)onderwijs hebben we ook specialistisch (voortgezet) onderwijs.

Ons aanbod voor opvang en onderwijs 0 tot 12 jaar

Op onze locaties in Vlaardingen en Maassluis bieden wij:

Zorg en aandacht

We letten goed op al onze kinderen en zorgen dat ze zich optimaal ontwikkelen. We dagen ze uit om nieuwe dingen te proberen, maar geven ze ook rust als dat nodig is. We bieden passende opvang aan voor baby’s tot en met groep 8.

Onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen graag naar een van de 15 locaties in Maassluis en Vlaardingen komen.

Talenten ontwikkelen

Bij Wijzer geloven we dat ieder kind talenten heeft. Die talenten gaan we samen ontwikkelen. Zo wordt jouw kind nog beter in waar hij goed in is.

Daarnaast vinden we het ook enorm belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Daarom stemmen we onze begeleiding af op ieders eigen niveau. Dit gebeurt klassikaal en in kleine groepen.

We geven iedereen altijd de tijd en de ruimte om zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen.