Speciaal (basis) onderwijs

Speciaal basisonderwijs: je bent gewoon bijzonder

Soms lukt het net niet op een reguliere basisschool. Dan heeft het kind een kleinere groep en extra ondersteuning nodig. De huidige school van jouw kind kan onderzoeken of dat nodig is.

Als dat inderdaad zo is, dan is SBO Kameleon in Vlaardingen een school die jouw kind deze extra ondersteuning kan aanbieden.

Eigen aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure verloopt via het samenwerkingsverband.

(Voortgezet) speciaal onderwijs: je krijgt een specialistisch aanbod

De Ericaschool in Vlaardingen geeft (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die het moeilijk vinden om te leren. Onze medewerkers helpen hen zodat zij zo goed als mogelijk vooruit kunnen. Dat doen onze medewerkers de hele schooltijd en zelfs daarna nog.

Bij de Ericaschool vindt je kind een gestructureerde omgeving met een pedagogisch klimaat waarin alle kinderen tijd en ruimte krijgen om te denken, te praten, gevoelens te uiten, fouten te maken en te luisteren. Alleen zo kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Eigen aanmeldprocedure

Heb jij een kind wat het aanbod van de Ericaschool nodig heeft? Dan is daar een speciale aanmeldprocedure via het samenwerkingsverband. De school kan je daar alles over vertellen (010 – 434 71 86).