Dit is Wijzer

Over ons

Wijzer zorgt voor goede opvang* en onderwijs in Vlaardingen en Maassluis. We geven kinderen de ruimte om te leren, hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen.
Kinderen kunnen bij ons vanaf de babyleeftijd al terecht. Op 1 locatie krijgen ze tot de middelbare schoolleeftijd een veilige ontwikkelomgeving. Hiermee waarborgen wij een doorgaande lijn.
Wijzer heeft 15 verschillende locaties in Vlaardingen en Maassluis. Voor speciaal onderwijs hebben wij een aanbod voor jongvolwassenen tot 18 jaar.
* Onder opvang verstaan we: kinderdagverblijf, peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Visie

Wijzer is een stichting voor openbaar onderwijs en maatschappelijke kinderopvang. Dit betekent dat bij ons alle kinderen welkom zijn. We zorgen ervoor dat ieder kind erkend, gekend en gehoord wordt en alle kansen krijgt om optimaal tot leren te komen.
Op onze locaties kan jouw kind zich op eigen tempo ontwikkelen. We bieden verschillende vormen van opvang aan en hebben een breed aanbod van onderwijs. Iedere locatie van Wijzer heeft zijn eigen kracht en profiel.

Samenwerken

Samenwerking met de buurt vinden wij belangrijk. Onze locaties hebben ook een buurtfunctie en waar mogelijk werken we samen. Zo willen we inspelen op de verschillen tussen mensen en de kinderen begeleiden in hun deelname aan de samenleving.
Natuurlijk is het Integraal Kindcentrum slechts een van de schakels in het leven van een kind. We vinden een goede afstemming en samenwerking met de ouders van groot belang. Dit geldt ook voor andere schakels op het gebied van begeleiding, zorg, voorschoolse opvang en vervolgonderwijs.

Ontwikkelen en leren

Wij willen dat ieder kind zich thuis voelt en tot ontwikkeling komt bij de locaties van Wijzer. Hiervoor is veiligheid bieden en een kind goed zien, horen en volgen belangrijk. Zo zorgt Wijzer ervoor dat ieder kind komt tot leren, ontwikkelen, spelen en samenwerken.
Daarbij dragen we ook zorg voor een fijne werk- en leeromgeving van onze professionals.
Wij geloven dat onderwijs en opvang samen voor een optimale ontplooiing van kinderen zorgt. Dit zien wij ook als onze brede maatschappelijke opdracht. Eigen keuzes kunnen maken en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen door onze medewerkers, heeft hier een belangrijke en positieve invloed op.
De kwaliteit van opvang en onderwijs is voor Wijzer uiteraard heel belangrijk. Naast het voeren van gesprekken, investeren we ook nadrukkelijk in onze onderwijsprofessionals.
Want Mensen maken Wijzer!