Passend onderwijs

Een plek voor iedereen

Voor ieder kind is er bij Wijzer een plek waar hij zijn talent het beste ontwikkelt en het beste uit zichzelf kan halen. Wij zoeken samen naar de juiste locatie voor ieder kind. We zien alle mogelijkheden, maar ook de moeilijkheden. Daar houden wij rekening mee.

We zorgen voor extra hulp als je kind dat nodig heeft.

Extra aandacht

Als je kind extra hulp nodig heeft, kun je dit bespreken met de intern begeleider van de locatie. Deze zoekt samen met de andere begeleiders naar de extra aandacht die ze kunnen bieden. Onze kwaliteitsmedewerkers, pedagogische coaches en de kennis van alle collega’s van Wijzer helpen daarbij.

Samenwerkingsverband

Wijzer is aangesloten bij de samenwerkingsverbanden Onderwijs dat past (voor het basisonderwijs) en Nieuwe Waterweg Noord (voor het voortgezet onderwijs). Hierdoor hebben wij een nog groter aanbod in onderwijs en ondersteuning.

Voor extra ondersteuning in de opvang werken we samen met Centrum voor Jeugd en Gezin.

Speciale locaties

Voor ieder kind is er een plek. Soms is dat niet in het reguliere onderwijs. Maar bijvoorbeeld op een Medisch Kinderdagverblijf of in het speciaal (basis)onderwijs. Wij helpen met de voorbereiding en de inschrijving van jouw kind bij een van deze locaties.

Wijzer biedt speciaal basisonderwijs op SBO Kameleon en de Ericaschool. De Ericaschool biedt ook voortgezet speciaal onderwijs. Wanneer de kinderen de Ericaschool verlaten, is er de nazorg op onze avondschool en zijn we er dus nog steeds voor deze kinderen.

Maar Wijzer heeft nog meer vormen van passend onderwijs. Zo is er op al onze locaties specialistische leesbehandeling, begeleiding bij dyslexie en hoogbegaafdheidsonderwijs. Op De Globe is er onderwijs voor nieuwkomers, op De Vriendschap voor Oekraïense kinderen en op IKC De Westhoek hebben we extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling.

Convenant Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-jeugdhulp

Een ondersteuningsteam dat bestaat uit deskundigen, adviseert de medewerkers op locaties om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit ons onderwijs neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het ondersteuningsteam.

Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het convenant Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-jeugdhulp.