SBO Kameleon

SBO Kameleon is een eigentijdse school voor speciaal basisonderwijs. Expertise in gedrag en leren onder één dak. Krachtig in het ontwikkelen van talenten van kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Sterk in ambitie, rust, structuur en veiligheid. Een leeromgeving die kinderen het plezier in leren en het vertrouwen in zichzelf teruggeeft. Dit doen wij vanuit een open houding en met reële verwachtingen, samen met ouders en ketenpartners. Zorgzaam zijn voor een ander en rekening houden met elkaar, geldt voor kinderen, ouders en team.

De basis op onze school wordt gevormd door onze gezamenlijke waarden vanuit de Kanjermethode. Wij gebruiken de Kanjermethode als leidend programma voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Op SBO Kameleon is er voor uw kind:

  • speciaal basisonderwijs
  • peuteropvang op diverse locaties in Vlaardingen
  • buitenschoolse opvang op IKC het Breinpaleis
  • hele dagopvang op IKC Jan Ligthart – Plein Emaus

Contact

SBO Kameleon
Reigerlaan 9
3136 JJ Vlaardingen
010 475 17 40

Documenten

SBO Kameleon website