IKC de Singel

In deze dynamische wereld vinden wij geborgenheid, uitdaging en plezier belangrijk. Kinderen die ontdekken op welke manier zij het verschil kunnen maken, staan sterker in hun schoenen. Kennis van elkaars geloof en cultuur is hierin essentieel. Flexibiliteit in de algemene zin van het woord is voor ons een voorwaarde; we stemmen ons onderwijs af op de klas, de leerling en de omstandigheden. Dit alles doen we vanuit veiligheid en vertrouwen, waarbij groepsvorming onze prioriteit heeft.

Op IKC De Singel is er voor uw kind:

  • onderwijs
  • peuteropvang
  • buitenschoolse opvang 
  • hele dagopvang op IKC Jan Ligthart – locatie Plein Emaus en IKC Samen Wijs – locatie Ukkepuk

Contact

IKC De Singel
Kruidenpad 1
3137 WD Vlaardingen
010 – 4746379

Documenten

IKC de Singel website