IKC Startpunt

IKC Startpunt staat voor diversiteit. In locaties, populatie en personeel zijn wij divers, maar we hebben één gezamenlijk doel: De kinderen van 0 tot 12 jaar een veilige, leerzame en plezierige tijd te laten hebben. Ieder kind een gelijke kans! Wij werken toe naar een verdere doorgaande lijn waarin opvang en onderwijs samenwerken. We staan in contact staan met de wijk om zo de kinderen een optimale groei door te laten maken.

Op IKC Startpunt is er voor uw kind:

  • onderwijs
  • hele dagopvang
  • peuteropvang
  • buitenschoolse opvang
  • centrale vakantie opvang

Contact

IKC Startpunt
Vincent van Goghlaan 2-4
3141 KS Maassluis
010 – 591 37 14
www.ikcstartpunt.nl

Documenten

IKC Startpunt

Hele dagopvang

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang