Jenaplanschool - Vlaardingen

Op de Jenaplanschool Vlaardingen werken we volgens de uitgangspunten van ervaringsgericht onderwijs. het is een school met een grote ouderbetrokkenheid.
Boven op het dak zijn schooltuinen gesitueerd zodat kinderen les krijgen  in het zaaien, oogsten en koken. Kinderen gaan op excursies en er worden gastlessen gegeven. De kinderen zitten in tweejarige stamgroepen, wat betekent dat twee leerjaren bij elkaar in een klas een stamgroep vormen. Ze leren elkaar helpen en te accepteren dat iedereen anders is, waarbij vaardigheden als plannen, zelfstandig werken en presenteren van belang zijn.

Op de Jenaplanschool – Vlaardingen is er voor uw kind:

  • onderwijs
  • buitenschoolse opvang
  • peuteropvang op IKC Jan Ligthart – Plein Emaus
  • hele dagopvang op IKC Jan Ligthart – Plein Emaus

Contact

Jenaplanschool – Vlaardingen
van Hoogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
010 471 29 14
www.jenavld.nl

De Jenaplanschool is een zelfstandige stichting BNOV (ter Bevordering van het Neutraal bijzonder Onderwijs te Vlaardingen), maar valt onder het bevoegd gezag van Wijzer.