IKC de Klinker

De Klinker is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De school biedt leerlingen onderwijs-op-maat. De leerkrachten nodigen de leerlingen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Op IKC de Klinker het uiteindelijke doel van het onderwijs en de inbreng van de leerlingen niet uit het oog. Daltononderwijs is iedere leerling gegund en ……. de opbrengst dat ben jij! IKC de Klinker werkt vanuit het principe van de Vreedzame school.

Op IKC de Klinker is er voor uw kind:

  • onderwijs
  • peuteropvang
  • buitenschoolse opvang op IKC Jan Ligthart – Groene Draad
  • hele dagopvang op IKC Jan Ligthart – Plein Emaus

Contact

IKC de Klinker – Daltononderwijs
Binnensingel 128
3134 NH Vlaardingen
010 434 90 52

Documenten

IKC de Klinker website

Peuteropvang Pedagogisch werkplan
Peuteropvang LRK nummer & GGD rapport