Nieuwkomersschool de Globe Excellent!

Op 24 januari heeft onze nieuwkomersschool de Globe het predicaat Excellente school mogen ontvangen van de inspecteur-generaal van het onderwijs. Een groot compliment voor het team, de leerlingen en hun ouders.

De Globe is een school in Vlaardingen, voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die korter dan 2 jaar in Nederland zijn. “We dromen van een wereld waar verschillende talen & culturen geen drempel vormen. Maar juist een uitdaging zijn om elkaar te zien, te begrijpen en te waarderen. Zo geven we samen kleur aan de wereld en kan ieder kind een kansrijke toekomst tegemoet zien.”

Het traject kende diverse vertragingen, onder meer vanwege de schoolsluitingen als gevolg van het coronavirus. In een tijd als deze is het dan ook extra bijzonder om dit predicaat te mogen ontvangen. De jury voor excellentie schrijft onder de indruk te zijn van de wijze waarop de school zowel intern als extern haar visie uitdraagt. “De school vertaalt haar visie in haar aanpak door de identiteit van de leerling, de eigen taal en cultuur en het sociaal-emotioneel leren centraal te stellen”. De jury geeft aan dat de werkwijze van de Globe als voorbeeld kan dienen voor andere scholen.

Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen. De Globe is onderdeel van Wijzer in opvang en onderwijs en biedt, naast onderwijs aan nieuwkomers, ook het trainingstraject tot Globe-specialist voor alle scholen in Vlaardingen en workshops voor onderwijsprofessionals, alsmede voor collega’s uit de opvang of voor andere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs aan meertalige kinderen. De jury schrijft hierover: “De Globe onderneemt veel activiteiten om haar kennis en ervaringen te delen met organisaties en scholen die betrokken zijn bij deze leerlingen en hun ouders”.

Het volledige verslag vind je in deze link.