Passend onderwijs

Een plek voor iedereen

Voor iedere leerling bij Wijzer is er een plekje waar zij hun talenten het beste ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. Wij zoeken samen naar de juiste locatie voor ieder kind. We zien alle mogelijkheden, maar ook de moeilijkheden. Daar houden wij rekening mee. We zorgen voor extra hulp als je kind dat nodig heeft

Extra aandacht

Als je kind wat extra hulp nodig heeft, kan je dit bespreken met de intern begeleider van de locatie. Deze zoekt samen met de andere begeleiders naar de extra aandacht die ze kunnen bieden. Onze kwaliteitsmedewerkers, pedagogische coaches en de kennis van alle collega’s van Wijzer helpen daarbij.

Samenwerkingsverband

Wijzer is aangesloten bij de samenwerkingsverbanden Onderwijs dat past (voor het basisonderwijs) en Nieuwe Waterweg Noord (voor het voortgezet onderwijs). Hierdoor hebben wij een nog groter aanbod in onderwijs en ondersteuning. Voor extra ondersteuning in de opvang werken we samen met Centrum voor Jeugd en Gezin.

Speciale locaties

Voor ieder kind is er een plekje. Soms is dat niet in het reguliere onderwijs. Maar bijvoorbeeld op een Medisch Kinderdagverblijf of in het speciaal (basis)onderwijs. Wij helpen met de voorbereiding. En de inschrijving van jouw kind bij één van deze locaties. Wij bieden speciaal basisonderwijs op SBO Kameleon en (voortgezet) speciaal onderwijs op de Ericaschool. Wanneer zij klaar zijn met school, zijn we er nog voor onze leerlingen met nazorg op onze avondschool.

Bij Wijzer hebben we nog meer passend onderwijs. Zoals onderwijs voor nieuwkomers op De Globe. Op IKC De Westhoek hebben we extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling. Daarnaast is er op al onze locaties is er specialistische leesbehandeling, begeleiding bij dyslexie en hoogbegaafdheidonderwijs.

Privacy convenant Samenwerking 

Een ondersteuningsteam dat bestaat uit deskundigen adviseert de medewerkers op scholen om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit onze school/organisatie neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het ondersteuningsteam.

Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp.

Privacy Convenant Gemeenten – Onderwijs – Jeugdhulp