IKC Klimop

De Klimop biedt dansante vorming. De kinderen leren te bewegen in combinatie met zang en muziek. Kinderen krijgen zelfvertrouwen door zich op een andere manier te leren uiten, waardoor het leren ook beter gaat!
Ons Integrale Kindcentrum is volop in beweging met een doorgaande lijn van peuter tot en met groep 8. Daarbij staan onze kernwaarden eigenheid, creatitveit en vertrouwen centraal.

Op IKC Klimop is er voor uw kind:

  • onderwijs
  • peuteropvang
  • buitenschoolse opvang op IKC het Breinpaleis
  • hele dagopvang op IKC Jan Ligthart – Plein Emaus en IKC het Breinpaleis – Ukkepuk

Contact

IKC Klimop
Stadhouderslaan 1-3
3136 BK Vlaardingen
010 – 4748794
www.obs-klimop.nl

Documenten

IKC Klimop 

Peuteropvang Pedagogisch werkplan
Peuteropvang LRK nummer & GGD rapport

Buitenschoolse opvang (op IKC het Breinpaleis) Pedagogisch werkplan
Buitenschoolse opvang (op IKC het Breinpaleis) LRK nummer & GGD rapport