Wijzer 5 jaar!

Vijf jaar geleden, op 1 januari 2015 zijn Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis bestuurlijk gefuseerd met als doel de visie op de integrale kindcentra uit te kunnen voeren en (verder) vorm te geven. Vanaf dat moment zijn wij verder gegaan als Wijzer in Opvang & Onderwijs. Alle basisscholen zijn in de loop van 2015 een integraal kindcentrum (IKC) gaan vormen met opvang. Deze IKC’s bieden een variëteit aan voorzieningen: kinderopvang, peuteropvang, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang en centrale vakantieopvang. Naast de IKC’s heeft Wijzer in Vlaardingen en Maassluis kinderopvang, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers.

In 2020 hebben wij onze vernieuwde website gepubliceerd en een ander Wijzer logo in gebruik genomen.
Het gebruikelijke Eindejaarsfeest voor medewerkers moest groots worden. Het feestje ging gewoon door, maar wel even anders. Online, met een escape room in teams van 8 a 10 medewerkers. Hilarisch, op afstand maar wel heel gezellig!

Wijzer is trots! en blij met de Wijzer Uilen en Wijzer Uilskuikens waar wij ons de komende jaren verder mee willen door ontwikkelen en ondernemen.
We blijven nieuwsgierig. Durven te doen. We worden samen steeds Wijzer!