Feestelijke viering 100 jaar Jenaplan onderwijs

Op 23 mei 2024 vierde Jenaplan Vlaardingen het 100-jarige jubileum van het Jenaplan onderwijs. De school organiseerde hiervoor uiteraard een feestelijke dag.

De kinderen stonden op deze dag stil bij 100 jaar Jenaplan. Daarom is in alle stamgroepen het prentenboek over Peter Petersen voorgelezen. Zo konden de kinderen meer leren over Jenaplan, maar daarmee was het feest nog lang niet voorbij.

De hele dag was de ‘Klankenkaravaan’ op school. De kinderen leerden muziek te maken op diverse muziekinstrumenten vanuit de hele wereld. Gelijk leerden ze veel over de verschillende continenten: Azië, Afrika, Oceanië en Zuid-Amerika.

De kinderen knutselden onder andere een leuke hoed van hoedenstroken en maakten plaatjes van de dieren, die in het werelddeel leven.

’s Middags traden de kinderen op in de Stadsgehoorzaal voor de ouders. Op basis van het werelddeel lieten ze zien wat ze hebben geleerd en geknutseld.

Over Peter Petersen en Jenaplan

Peter Petersen was hoogleraar pedagogiek en mocht in 1924 leidinggeven aan een oefenschool. Hier kon hij zijn pedagogische ideeën in de praktijk brengen en de effectiviteit ervan toetsen. Daarbij wilde hij de leerdoelen behalen.

Toch ging het hem vooral erom dat de school een leef- en werkgemeenschap vormde, een plek waar je leert samenleven.

Hij zag dat bij de ‘jaarklas’ voor verschillende kinderen in die klas remmend werkte bij de ontwikkeling. Bij een ‘jaarklas’ zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. Dit remmende effect vormde de aanleiding om de ‘stamgroep’ te introduceren.

In de stamgroep zitten meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar. De rollen van jongste, middelste en oudste kinderen geven dynamiek binnen de groep. Deze rollen geven kinderen ook de ruimte om sneller te gaan of om juist wat meer tijd te nemen.

En 100 jaar later werkt dit principe nog (steeds) heel erg goed.