Nieuwe richtlijnen rondom corona en neusverkoudheid

Nieuwe richtlijnen rondom corona en neusverkoudheid

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Binnen Wijzer in Opvang en Onderwijs hanteren wij de richtlijnen en maatregelen die de rijksoverheid en het RIVM publiceren.

 

Op 17 juni is er een nieuwe versie verschenen van de ‘handreiking langdurig neusverkouden’ van het RIVM. Deze nieuwe richtlijnen zullen toegepast worden op alle locaties van Wijzer.

Meer informatie over kinderen en COVID-19 vindt u hier.

Hieronder staan 2 voorbeelden genoemd om de richtlijnen te verduidelijken.


Voorbeeld 1: Een kind is 7 jaar, is neusverkouden en zit in groep 2. Mag het naar school? 

Ja, als het kind geen verhoging, koorts of andere klachten heeft die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus. En in groep 2 zit mag het kind met neusverkoudheid of een langdurige snotneus naar school

 

Voorbeeld 2: Een kind hoest en/of is benauwd, maar heeft geen koorts. Mag het naar de kinderopvang?
Nee, kinderen met hoesten , benauwdheid of andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.

Heeft u nog vragen over COVID-19, de kinderopvang of school? Neem contact op met de locatie van uw kind.