Heropening locaties basisonderwijs, hele dagopvang en peuteropvang

Tijdens de persconferentie van 2 februari heeft de overheid aangekondigd dat per 8 februari 2021 alleen onderwijs, hele dagopvang en peuteropvang weer open mogen. Het is daarbij essentieel dat scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. De BSO blijft nog gesloten tot minimaal 1 maart 2021. Er is wel noodopvang, maar hiervoor gelden nieuwe regels. In deze brief vertellen we u hier meer over.   

Onderwijs, hele dagopvang en peuteropvang worden geopend 

Het is fijn dat we de kinderen weer met open armen kunnen ontvangen. Het is goed om elkaar weer te zien, we zijn benieuwd naar alle verhalen. We pakken graag de draad weer op. We willen u hartelijk bedanken dat u de taak van begeleider en coach bij het thuiswerken zo goed hebt vervuld! We hebben zo goed mogelijk contact proberen te houden met de kinderen, maar er gaat niets boven iedereen weer in levenden lijve te zien! We hopen dat u daardoor ook weer wat rust en ruimte krijgt!  

Tegelijk realiseren we ons dat het voor sommige kinderen, of voor uzelf, wel spannend zou kunnen zijn. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Daarom komen er diverse maatregelen. Immers: veiligheid en gezondheid staat voorop.   

De ouders en kinderen roepen we op om dat ook te doen: houdt uw kinderen thuis als ze niet fit zijn en volg de quarantaineregels en het testbeleid. Het uitgangspunt is nog steeds het volgen van de richtlijnen van het RIVM:

  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
  • Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de locatie.  
  • Wij verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen als u (volgens de gemaakte afspraken) de locatie bezoekt.  
  • Houdt u alsjeblieft aan de looproutes in de locatie.  

U wordt vanuit de locatie geïnformeerd over de maatregelen die daar gelden.  

Testbeleid kinderen 

Gebleken is dat het risico op besmetting via kinderen niet groot is. Echter, als een kind positief is getest, adviseert de GGD toch dringend dat de hele groep kinderen en medewerkers in quarantaine gaat. Mocht er een besmetting zijn, dan volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD en zullen wij in nauwe samenwerking met de GGD hierover communiceren. U zult begrijpen dat dit directe consequenties heeft voor de personele bezetting en de openstelling van groepen of locaties.     

Bij eventuele ziekte van personeel zijn de mogelijkheden om te vervangen beperkt: houdt u er rekening mee dat de groep van uw kind (in onderwijs) dan wederom thuisblijft en online onderwijs volgt of een zelfstandige taak krijgt. In opvang gaan we ervanuit dat er een andere medewerker beschikbaar is. Er kan dan wel vaker sprake zijn van wisselende gezichten. We rekenen op uw begrip.  

Buitenschoolse opvang blijft dicht 

De buitenschoolse opvang blijft gesloten. Dat betekent dat er geen voorschoolse opvang is. Heeft u echter, bij wijze van uitzondering, eerder dan de schooltijd opvang nodig, vraag dan een gesprek aan met de directie van de locatie. 

Voor de naschoolse opvang geldt dat er alleen noodopvang is voor ouders die een cruciaal beroep hebben én een contract van de BSO. We vangen op alle schoollocaties op en dat betekent dat kinderen na schooltijd dus niet naar een andere locatie gaan. We willen u verzoeken om hier zo min mogelijk gebruik van te maken, om vermenging van groepen (besmettingsgevaar) zo klein mogelijk te houden. Dat is veilig voor uw kind, voor de medewerkers en indirect voor uw gezin.  

Voorwaarden noodopvang na schooltijd 

Tot 1 maart kunnen wij alleen kinderen op de naschoolse noodopvang opvangen:  

  • wanneer er een BSO- contract is afgesloten;  
  • wan wie één of beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Dit zijn beroepen die van belang zijn om de samenleving draaiend te houden. Kijk hier voor de lijst met cruciale beroepen; 
  • die vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hebben; 
  • én na aanmelding via de locatie.   
  • Heeft één van de ouders geen cruciaal beroep, dan verzoeken wij u om uw kind niet naar de opvang te brengen, tenzij dit niet anders kan. Wij volgen hierin het advies van de rijksoverheid.
  • De noodopvang is tijdens de reguliere openingstijden van onze locaties.  

Voorjaarsvakantie: geen vakantie-opvang 

De vakantie-opvang in de voorjaarsvakantie is ook gesloten. De ouders die hun dagen hebben opgegeven, zullen gevraagd worden of zij die dagen noodopvang nodig hebben. Dit verloopt via de locatie. Bij te grote aantallen wordt er niet geclusterd, maar op 2 verschillende locaties aangeboden om de groep kinderen en medewerkers zo klein mogelijk te houden. Zijn er weinig aanmeldingen dan zal er een centrale noodopvang zijn op IKC Startpunt (Maassluis) en de Groene Draad (Vlaardingen). Hierover wordt u later geïnformeerd. 

Vragen 

Voor de meeste vragen kunt u terecht op de locatie. Voor vragen over uw contract van opvang, verzoeken we u deze te mailen naar plaatsing@wijzer.nu. In verband met drukte kan het even duren voordat u antwoord krijgt. We hopen op uw begrip.      

We verzoeken u vriendelijk alleen met spoedvragen te bellen met de afdeling Planning en Plaatsing.   

Graag tot maandag 8 februari a.s. op onze locaties, hou vol en blijf gezond!  

Protocollen
De protocollen die wij gebruiken als onderlegger voor onze organisatie/locatie maatregelen zijn:

Protocol Kinderopvang

Generiek kader Kinderopvang en Scholen 0-12 jaar

Langdurig Neusverkouden

Coronavirus COVID 19 kinderen

Beslisboom Kinderen naar opvang/school