Ondertekening intentieverklaring fusie Jenaplan Vlaardingen en Wijzer

Op 22 januari 2024 ondertekenden Jan Veenker, bestuurder Wijzer, Arianne van Os, directeur Jenaplanschool Vlaardingen, Eli van Toledo, voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Wijzer en Llkay Kilic, voorzitter medezeggenschapsraad Jenaplanschool Vlaardingen de intentieverklaring voor de fusie tussen Wijzer en Jenaplanschool Vlaardingen.

Jan Veenker: ’Voor ons gevoel en ook in de praktijk hoorde Jenaplanschool Vlaardingen al heel lang bij Wijzer. We werken al heel nauw samen. We zijn er trots op dat we dat nu formeel ook in werking gaan zetten door een fusie.’

De Jenaplanschool en Wijzer werken nu samen door aan het samen laten gaan van beide organisaties. De verwachting is dat dit op 1 augustus 2024 afgerond zal zijn, zodat Jenaplanschool Vlaardingen dan officieel onderdeel is van Wijzer in Opvang & Onderwijs.