Wij starten een BBL-traject voor pedagogisch medewerkers

Op 1 februari 2024 start de eerste groep studenten aan de Beroepsbegeleidende Leerweg ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker’ bij Wijzer in Opvang & Onderwijs. Een BBL-traject houdt in dat deze studenten in dienst zijn bij Wijzer, de opleiding wordt ook door Wijzer betaald en ze lopen stage op de opvanglocatie. De opleiding wordt door Albeda, college Sociaal & Pedagogisch Werk verzorgd. Op 30 november 2023 is een bijeenkomst gepland, waar sollicitanten kennis kunnen maken met medewerkers van Wijzer en samen bekijken of de opleiding past bij de sollicitant. Iedereen die als pedagogisch medewerker wil gaan werken, kan na een sollicitatie bij deze bijeenkomst aansluiten. Meer informatie is te vinden op www.werkenbijwijzer.nu

Wijzer leidt nieuwe collega’s op

De studenten lopen 20 tot 24 uur per week stage. Daarnaast gaan ze 1 dag per week naar school en hebben ze een studiebelasting van ongeveer 1 dag. De totale opleiding duurt 2 tot 3 jaar, waarna de student afstudeert op mbo niveau 4 als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Mensen, die dit traject willen gaan doen en binnen de kinderopvang gaan werken, hebben een belangrijke taak. Ze leren kinderen op eigen tempo zichzelf en de wereld kennen. Ze bieden de kinderen een veilige en warme omgeving, waar ze zichzelf kunnen zijn. Baby’s worden gestimuleerd zich op allerlei gebied te ontwikkelen. Jongere en oudere kinderen vinden een luisterend oor bij de pedagogisch medewerkers, als ze willen vertellen over de schooldag of iets anders. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen samen een spelletje te doen, buiten te spelen of lekker te gaan knutselen.

Wie komt in aanmerking voor dit BBL-traject?

– Mensen (minimaal 18 jaar), die een warm hart hebben voor (jonge) kinderen en ze willen stimuleren in hun ontwikkeling.

– Mensen, die een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben, sociaal vaardig zijn, het Nederlands goed beheersen en een goede rekenvaardigheid hebben.

– Mensen, die zich graag willen blijven ontwikkelen en in zichzelf investeren.

Meer informatie over het BBL-traject