Escape this classroom

De havo en vwo scholieren stappen in de bus het klaslokaal van meester Bart binnen. Om uit de bus te ontsnappen, moeten zij samen een aantal opdrachten voltooien. De opdrachten zijn gekoppeld aan skills die je nodig hebt als leraar zoals organiseren, begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling. Maar ook sociale vaardigheden als samenwerken en luisteren komen aan bod. Het is de uitdaging om alle opdrachten binnen 15 minuten op te lossen en zo uit het klaslokaal te ontsnappen. Als dat lukt kunnen de scholieren vol trots zeggen: “Ik heb skills voor de klas!”

Tijdens de Skills voor de klas aftertalk praten de havo en vwo scholieren met studenten van de pabo, die stage lopen bij basisscholen. Deze studenten vertellen over hun studie- en beroepskeuze en geven informatie over de open dagen bij de Rotterdamse pabo’s. De scholieren kunnen ook een afspraak maken voor een snuffelstage bij een basisschool van UN1EK, Wijzer, SIKO, Primo of Islamitisch College.