Speciaal (basis) onderwijs

Speciaal basisonderwijs: je bent gewoon bijzonder

Soms lukt het net niet op een reguliere basisschool. Dan is er een kleinere groep en extra ondersteuning nodig. De huidige schoolĀ  van jouw kind kan onderzoeken of dat nodig is. SBO KameleonĀ is een school die dit kan bieden.

Speciaal onderwijs: je krijgt een specialistisch aanbod

De Ericaschool in Vlaardingen geeft Speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar die het moeilijk vinden om te leren. Onze leraren helpen hen zodat zij zo goed mogelijk vooruit kunnen. Dat doen we de hele schooltijd en zelfs daarna nog. Bij de Ericaschool vindt de leerling een gestructureerde omgeving met een pedagogisch klimaat waarin alle kinderen tijd en ruimte krijgen om te denken, te praten, gevoelens te uiten, fouten te maken en te luisteren. Alleen zo kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Heb jij een kind wat het aanbod van de Ericaschool nodig heeft? Dan is daar een bijzondere aanmeldprocedure via het samenwerkingsverband. De school kan je daar alles over vertellen.

Nieuwkomersonderwijs: je voelt je thuis

Jij bent met jouw kind nieuw in Nederland komen wonen. Dan wil je dat jouw kind zo snel mogelijk goed Nederlands leert. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die korter dan 3 jaar in Nederland wonen, is er daarom een speciaal project. In dit project wordt veel aandacht besteed aan het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Bovendien wennen de kinderen zo aan de Nederlandse schoolsituatie. Op deze manier heeft jouw kind meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen.

Onderwijs voor nieuwkomers vind je op De Globe in Vlaardingen. De meeste leerlingen krijgen 1 of 1,5 jaar les. Oudere kinderen blijven vaak langer bij ons, omdat zij beter Nederlands moeten kunnen om naar een andere school te gaan. We leren ze niet alleen Nederlands. Maar krijgen ook les in rekenen, gymnastiek, muziek, drama en allerlei andere vakken.