OBS de Singel

In deze dynamische wereld vinden wij geborgenheid, uitdaging en plezier belangrijk. Kinderen die ontdekken op welke manier zij het verschil kunnen maken, staan sterker in hun schoenen. Kennis van elkaars geloof en cultuur is hierin essentieel. Flexibiliteit in de algemene zin van het woord is voor ons een voorwaarde; we stemmen ons onderwijs af op de klas, de leerling en de omstandigheden. Dit alles doen we vanuit veiligheid en vertrouwen, waarbij groepsvorming onze prioriteit heeft.

Op OBS de Singel is er voor uw kind:

  • onderwijs
  • peuteropvang ism het Anker – Uniek
  • buitenschoolse opvang ismĀ  het Anker -Uniek
  • hele dagopvang op IKC Jan Ligthart – Plein Emaus en IKC Samen Wijs – Ukkepuk

Contact

OBS De Singel
Kruidenpad 1
3137 WD Vlaardingen
010 – 4746379

Documenten

OBS de Singel website